Jan Dotřel vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. Absolvoval s diplomovou prací Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie, ve které se pokusil představit vlastní teorii ohledně nového čtení vzniku a vývoje fotografie. Jeho teoretické uvažování stojí zejména na rozpracování myšlenek autorů, jako jsou Geoffrey Batchen, Roland Bartes, Georges Didi-Huberman nebo Michel Foucault.

Dlouhodobě pracoval jako asistent fotografa Ivana Pinkavy. Spolupracoval například na výstavách Trones délaissés ve Štrasburku (2015), Stripped Off Ornament v Bratislavě (2013), Remains ve Washingtonu D.C. (2012) nebo Opposite White v Lectoure (2011).

Svoji autorskou tvorbu Jan doposud představil na třech sólových výstavách. První výstava (2010) odstartovala jeho finální zaměření na fotografické médium, ve druhé výstavě Vteřiny symetrie (2012) se primárně soustředil na dekadentní tématiku, kterou formálně zpracoval pomocí diptychů a triptychů. Tuto výstavu doprovodil kurátorským textem prof. Miroslav Petříček, Dr. Ve výstavě Deeply Ordered Chaos (2018) se soustředil na matematické principy a geometrii obsažené v přírodě, které zpracovával pomocí analogové středoformátové fotografie a site-specific instalací. Poslední Janova autorská výstava Other Worlds (2020) proběhla v galerii Ateliér Josefa Sudka, ve které zkoumal povahu fotografického záznamu vesmírných sond.

V současné době pracuje jako kurátor v galerii Kvalitář, kde se zaměřuje na prezentaci volného umění i designu. Jeho kurátorské směřování sleduje zejména vzájemné propojení umění a vědy. Stěžejním tématem této mezioborové syntézy je pro něj primárně téma vesmíru, kterému se chce kontinuálně věnovat. Tato výstavní koncepce vyústila v jeho souborném projektu SPACE/ art, design, architecture and science (2019). Pro galerii Kvalitář v současné době (2021) vzniká výstava Aetas Praehistorica, která propojí autorskou i kurátorskou tvorbu Jana Dotřela.